Case Study: Istutapuita.fi

Growthland on auttanut meitä oivaltamaan sellaisia kasvun asioita markkinoinnin saralta, joita emme olisi itse osanneet edes ajatella.

Timo Tammenaho | Toimitusjohtaja, Istutapuita.fi

Tarve

Mahdollisimman pitkälle automoitu liidien hankintaprosessi

Istutapuita.fi on muutaman henkilön nopeasti kasvava ilmastonmuutosta torjuva startup, joka tarvitsi mahdollisimman pitkälle automoidun B2B liidien hankintaprosessin sekä jatkuvaa markkinoinnin tekemistä. Istutapuita.fi:n asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret yhtiöt, jotka haluavat kompensoida hiilijalanjälkeään investoimalla suomalaisiin hiilinieluihin. Manuaalisesti tehtävä liidien hankinta on yritysten koon takia hidasta sekä monimutkaista ja sitoo liian paljon yhtiön rajallisia henkilöresursseja.

Ratkaisu

Maksettua mainontaa, sähköpostikoneisto ja räätälöity Hubspot CRM

Rakensimme Istutapuita.fi:lle koko kasvumarkkinoinnin kokonaisuuden maksetusta mainonnasta ja sen seurannasta puoliautomoituun, tekoälyavusteiseen sähköpostikoneistoon. Tämän lisäksi teimme heille migraation Pipedrive CRM:stä Hubspot CRM:ään. Räätälöimme Hubspot CRM:n Zapierin avulla niin, että pystyimme luomaan monimutkaisempia automaatioita eri työkalujen välille. Jotta tämä kokonaisuus olisi ollut mahdollista toteuttaa, kartoitimme koko liidinhankintaprosessin yksinkertaiseksi visuaaliseksi wireframe -malliksi.

Lopputulokset

Uusia asiakkaita pienemmällä manuaalisen työn määrällä

Markkinoinnin työmme Isutapuita.fi:lle on kuukausipohjaista ja he ovat edelleen asiakkaitamme. Yhteistyömme aikana olemme voineet havaita selkeästi enemmän uusia asiakkuuksia ja seurantatyökalujen avulla todellisten kohderyhmien tunnistaminen on muuttunut helpommaksi. Tällä hetkellä maksettu mainonta tuo jatkuvaa, relevanttia liikennettä sivuille ja konvertoituu aiempaa tehokkaammin Hubsptoin ympärille rakennettuun nurturointiputkeen. Visuaalinen wireframe -malli todellisesta ostoputkesta on auttanut Istutapuita.fi:n henkilöitä optimoimaan myynnin prosessejaan entistä tehokkaammaksi.

Projekteissa ja tuntityössä hintamme on 124€ alkavalta tunnilta.
Kuukausilaskutuksellisessa työssä hinta mitoitetaan asiakkaan tarpeen ja budjetin mukaisesti.

Case Studies

Digitaalista markkinointia,
uusasiakashankintaa ja tekoälyä

Menetelmä parempaan uusasiakashankintaan

Finaly, ulkoistettuun talousjohtamiseen erikoistunut yritys tarvitsi laadukkaan, osaksi automoidun digitaalisen uusasiakashankinnan järjestelmän. Loimme heille tekoälyavusteisen 1-to-1 sähköpostikoneiston, jolla saavutimme n.70% avausprosentit, n.30% vastausprosentit ja merkittävästi uusia tapaamisia.

Prospektien nurturoinnin optimointi

Istutapuita.fi, Suomen johtava ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja kompensointiin erikoistunut yritys halusi optimoida B2B-prospektiensa nurturointiprosessin. Toteutimme Hubspot -migraation, valitsimme käyttöön automaatiotyökaluja ja kasvumarkkinointiin räätälöidyn sähköpostialustan.

Verkkosivut, alusta ja markkinointisuunnitelma

Mentorsprint, Growthlandin striimattaville tekoälykoulutuksille suunnattu konsepti tarvitsi kaiken yritysilmeestä verkkosivuihin sekä web sovelluksen striimattaville tekoälykoulutusvideoille ja markkinointisuunnitelman uusien käyttäjien hankkimiseksi. 1,5 kuukaudessa MVP-tason alusta oli julkaisuvalmis ja ensimmäiset käyttäjät…

Markkinoinnin konsultointia, jota olet aina halunnut